Eskaera orria

Ekipoen Lagapena

Eskaerarako inprimakia

 

Zerbitzu honen erabilera egiteko,Zentroak konpromezu-kontratu bat sinatu beharko du. Zentroak kontratu honetan izendatzen duen arduradunak eskaera bakoitzaren onarpena eman beharko du.

 

 

Data honetan ekipoa zentrora bidaliko da.

 

Data honetan ekipoa Tknikan jaso beharko da.

 

 

 

Zure zentroa zerrendan agertzen ez bada kontratoa sinatu beharko du.

 

Honek eskaeraren prozesua baimenduko du

 

Helbide honetara bidaliko dira ekipoak (zentroaren helbidea; hiria; posta kodea)

 Irakuri ditut eta onartzen ditut nire zentroak Tknikarekin sinatu duen kontratoaren balditzak.

emandako datuak dagokion prozesuan edo egintzan aurreikusitako helburuetarako erabiliak izan daitezen. Datu horiek ez dira erabiliko, inolaz ere, tratamendurako edo hirugarren bati lagatzeko, doakionaren zalantzarik gabeko baimenarekin edo Datu Pertsonalen Babeserako abenduaren 13ko 15/1999 Legearen 6.2. eta 11.2 artikuluetan (1999ko abenduaren 14ko 298. zenbakiko BOEa) ezarritakoari jarraituz ez bada. Aipatutako 15/1999 Lege Organikoaren arabera, datu-lagatzaileak edozein momentutan izango ditu sarbide-, zuzenketa-, ezeztapen-, eta aurkaritza-eskubideak, arauz ezartzen denari jarraituz. Identifikatzeko Testua